Postępowanie_Projekt techniczny_budynki 1 i 2_osiedle Unii Europejskiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019).

Ogłoszenie o zamówieniu ( Numer referencyjny: TBS/1285/2021) zamieszczone zostało dniu 2021-07-30 r. w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  pod numerem: 2021/S 146-387336  - Link do ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie mieszkalnych, wielorodzinnych budynków nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 obręb 0012 w Koszalinie z uwzględnieniem ,,Koncepcji Urbanistycznej Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie administrowanego przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o. Koszalin, ul. Holenderska, ul. Irlandzka, ul. Brytyjska, działki nr 9/104, 9/149, 9/150 obr. 0012

Oferty  w formie i treści zgodnej ze Specyfikacją warunków zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.202 r. godz. 14:00. Otwarcie ofert w dniu 30.08.2021 r. o godz. 14:15.

Szczegółowy zakres prac do wykonania został ujęty w Specyfikacji warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

Link do Specyfikacji warunków zamówienia i dokumentacji technicznej

Link do zapytań związanych z prowadzonym postępowaniem - 2 zapytania

Link do edytowalnych załączników 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasik Krzysztof
(2021-07-26 15:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasik Krzysztof
(2021-09-17 13:14:42)