Godziny pracy i sposób zgłaszania spraw

 

Biuro Spółki czynne jest w dni robocze, w godzinach od godz. 700 do 1500

Interesanci przyjmowania są w godzinach pracy biura.

Sprawy zgłaszane mogą być osobiście, drogą pocztową lub mailową oraz telefonicznie.

Sprawy zgłaszane w formie pisemnej, rejestrowane są zgodnie z instrukcja kancelaryjną obowiązującą w Spółce

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Upowazniona Osoba
(2003-10-09 09:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasik Krzysztof
(2018-06-29 12:21:25)