Podstawy prawne prowadzonych postepowań

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są w Koszalińskim TBS Sp. z o.o. w oparciu o:

  1. Wewnętrzny Regulamin Udzielania zamówień, dla zamówień nie  przekraczających równowartość 130.000 zł  - link do pobrania Regulaminu Udzielania Zamówień

  2. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dla zamówień przekraczających równowartość 30.000 euro. - link do pobrania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasik Krzysztof
(2021-01-14 12:49:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechorowska Renata
(2021-03-25 13:03:31)