☰ Menu
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koszalinie

Niedziela 29.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot działania i kompetencje

 

Podstawowym celem działania Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych – poprzez budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania oraz ułatwienie mobilności rodzinom poszukującym pracy. 

Przedmiot działania oraz kompetencje TBS Koszalin Sp. z o.o., wynikają z uregulowań zewnętrznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Spółki.

Do podstawowych uregulowań zewnętrznych, wpływających na sposób funkcjonowania i organizację Spółki, należą:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.).

Podstawowym, wewnętrznym aktem prawnym Spółki, regulującym jej przedmiot działania oraz kompetencje jej organów, jest Akt Założycielski Spółki.

Podstawowym, wewnętrznym aktem prawnym Spółki, regulującym jej przedmiot działania oraz kompetencje jej organów, jest Regulamin Organizacyjny

 

Zasady przyznawania i wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółki podlegają ograniczeniom wynikającym z  Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Do najważniejszych z nich należą:

  1. Lokal mieszkalny należący do zasobu TBS Koszalin może być przyznany i wynajmowany wyłącznie osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Koszalinie. 

  2. Osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, nie mogą przekroczyć progu dochodów określonego w Ustawie. 

Wytworzył:
(2018-05-24)
Udostępnił:
Łukasik Krzysztof
(2018-05-24 12:50:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasik Krzysztof
(2018-05-24 15:06:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 166876